ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 06/7/2020 đến 12/7/2020
Từ ngày 29/6/2020 đến 05/7/2020
Từ ngày 22/6/2020 đến 28/6/2020
Từ ngày 15/6/2020 đến 21/6/2020
Từ ngày 08/6/2020 đến 14/6/2020
Từ ngày 01/6/2020 đến 07/6/2020
Từ ngày 18/5/2020 đến 24/5/2020
Từ ngày 23/3/2020 đến 29/3/2020
Từ ngày 09/3/2020 đến 15/3/2020
Từ ngày 02/3/2020 đến 08/3/2020
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli