ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 21/10/2018
Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018
Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 07/10/2018
Từ ngày 24/9/2018 đến ngày 30/9/2018
Từ ngày 03/9/2018 đến ngày 09/9/2018
Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 02/9/2018
Từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli