ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Từ ngày 13/8/2018 đến ngày 19/8/2018
Từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018
Từ ngày 30/7/2018 đến ngày 05/8/2018
Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 29/7/2018
Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 22/7/2018
Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 15/7/2018
Từ ngày 02/7/2018 đến ngày 08/7/2018
Từ ngày 25/6/2018 đến ngày 01/7/2018
Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018
Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 24/6/2018
Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli