ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cán bộ đối tượng 3 năm 2023

Căn cứ Công văn số 1973/BTL-TM ngày 03/10/2023 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (BTLTĐHN) về việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (BDKTQP&AN) cho cán bộ đối tượng 3 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) năm 2023 và Kế hoạch số 1525/KH-TQS ngày 11/10/2023 của Trường Quân sự, BTLTĐHN về việc tổ chức BDKTQP&AN cho cán bộ đối tượng 3 của ĐHQGHN năm 2023, ngày 23/10/2023, Trung tâm phối hợp với Trường Quân sự, BTLTĐHN tổ chức khai giảng Lớp BDKTQP&AN cho cán bộ đối tượng 3 của ĐHQGHN năm 2023 nhằm bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về QP&AN kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố QP&AN trong tình hình mới.
10:10 27/10/2023

Toàn cảnh Lễ khai giảng Lớp BDKTQPAN cán bộ đối tượng 3 năm 2023

Tham dự Lễ khai giảng, về phía BTLTĐHN có Đại tá Bùi Văn Tuấn, Phó Tham mưu trưởng BTLTĐHN, đại diện Hội đồng GDQP&AN Thành phố Hà Nội. Về phía Trường Quân sự, BTLTĐHN có Đại tá Đỗ Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quân sự, BTLTĐHN. Về phía ĐHQGHN, có TS. Trần Trí Trung, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự ĐHQGHN, Trưởng Ban Thanh tra và Pháp chế; ThS. Phạm Vương, Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ ĐHQGHN. Về phía Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN có TS. Nguyễn Đức Đăng, Uỷ viên Hội đồng GDQP&AN thành phố Hà Nội, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự ĐHQGHN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm, các đồng chí trưởng, phó các phòng chức năng và khoa đào tạo cùng cán bộ, giảng viên Trung tâm và các học viên thuộc đối tượng 3 của ĐHQGHN.

Đại biểu tham dự Lễ khai giảng lớp BDKTQP&AN cán bộ đối tượng 3 năm 2023

Học viên lớp BDKTQP&AN cán bộ đối tượng 3 năm 2023

Tại buổi Khai mạc, được sự uỷ quyền của Giám đốc Trung tâm, Trưởng ban Tổ chức Lớp học, Trung tá, ThS. Hoàng Xuân Lộc, Phụ trách Phòng Đào tạo và Quản lý người học, Thư ký Ban Tổ chức công bố các quyết định liên quan đến công tác tổ chức và danh sách học viên của Lớp học.

Trung tá, ThS. Hoàng Xuân Lộc, Phụ trách Phòng Đào tạo và Quản lý người học, Thư ký Ban Tổ chức lớpp học công bố các quyết định liên quan

Phát biểu khai giảng, Đại tá Đỗ Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quân sự, BTLTĐHN nhấn mạnh: Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực cũng như tình hình trong nước và trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã đặt ra những yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi phải cập nhật kiến thức, nâng cao nhận thức trách nhiệm về QP&AN cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan đơn vị.

Đồng chí cho biết, năm 2023, Trường Quân sự, BTLTĐHN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, BDKTQP&AN cho 19 lớp gồm 01 lớp BDKTQP&AN đối tượng 2 và 18 lớp BDKTQP&AN đối tượng 3, trong đó có 09 lớp học tập tập trung tại Trường. Tuy nhiên, để phù hợp với đặc thù của một số cơ quan, đơn vị cũng như nhận được sự đồng ý của BTLTĐHN, một số lớp BDKTQP&AN được mở tại cơ quan, đơn vị để giải quyết hài hòa giữa công việc và nội dung bồi dưỡng theo chương trình. Căn cứ đề nghị của ĐHQGHN, BTLTĐHN đã chỉ đạo Nhà trường phối hợp với Trung tâm GDQP&AN, ĐHQGHN tổ chức lớp BDKTQP&AN cho các cán bộ thuộc đối tượng 3 của ĐHQGHN. Trong đó, công tác quản lý điều hành lớp học cùng đội ngũ giảng viên do Trung tâm đảm nhiệm, Trường Quân sự, BTLTĐHN thông qua giáo án, bài giảng và phối hợp đánh giá kết quả.

Trong thời gian 12 ngày, các học viên của lớp sẽ được học các chuyên đề về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QP&AN trong tình hình mới; chiến lược QP&AN một số nước có liên quan đến QP&AN Việt Nam; một số vấn đề về phòng thủ dân sự và an ninh phi truyền thống; chiến lược quân sự Việt Nam, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, v.v… nhằm trang bị những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về QP&AN; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố QP&AN.

Đại tá Đỗ Hồng Thái đề nghị ĐHQGHN và Trung tâm phối hợp tổ chức tốt lớp học; đồng thời giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh. Các học viên cần bố trí thời gian tham gia lớp học đầy đủ; chấp hành nội quy, quy chế của Nhà trường và tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận để nâng cao chất lượng lớp bồi dưỡng.

Đại tá Đỗ Hồng Thái, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Quân sự, BTLTĐHN phát biểu tại Lễ khai giảng

Tại buổi khai mạc, Đại tá Dương Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức lớp học đã trân trọng gửi lời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BTLTĐHN, Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban Chỉ huy quân sự ĐHQGHN; sự phối hợp chặt chẽ của Trường Quân sự, BTLTĐHN; Ban Tổ chức, Cán bộ ĐHQGHN trong triển khai tổ chức lớp học; sự vào cuộc quyết liệt và chuẩn bị chu đáo của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động Trung tâm cùng sự tham gia trách nhiệm, nhiệt tình của học viên các đơn vị trong ĐHQGHN để lớp học được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.

 Đồng chí nhấn mạnh, BDKTQP&AN cho đội ngũ cán bộ tại các cơ quan, đơn vị là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Với 96 tiết học trong 12 ngày, học viên Lớp BDKTQP&AN đối tượng 3 sẽ được bồi dưỡng về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN trong tình hình mới. Thông qua đó nâng cao nhận thức, năng lực toàn diện cho mỗi học viên để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo từng cương vị, chức trách được giao đồng thời thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn kiến thức QP&AN cho cán bộ, đảng viên.

Đại tá Dương Văn Chiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức lớp học phát biểu tại Lễ khai giảng

Để khóa học có kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng chí yêu cầu: Quá trình giảng dạy phải thực hiện theo đúng kế hoạch, chấp hành nghiêm quy chế, quy định, coi trọng chất lượng; tổ chức đánh giá kết quả khách quan, trung thực; công tác quản lý học viên phải được đặc biệt quan tâm; công tác bảo đảm phải được coi trọng. Học viên cần nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, khắc phục mọi khó khăn để tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm. Công tác bảo đảm phải luôn được quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra, rà soát kịp thời, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập tốt nhất cho học viên.

Đồng chí mong rằng, với thời gian học tập không dài nhưng các học viên Lớp BDKTQP&AN cán bộ đối tượng 3 năm 2023 sẽ có những thu hoạch tốt nhất và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa học.

Tiếp đó, Đại tá, ThS. Nguyễn Công Nghị, Chủ nhiệm Khoa Chính trị, Lớp trưởng lớp BDKTQP&AN đối tượng 3 năm 2023, đại diện cho đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động của Trung tâm phát biểu thể hiện tinh thần quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ. Trong bài phát biểu đồng chí nhấn mạnh, để góp phần vào thành công của Lớp học, chúng tôi xin hứa: “Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ khóa học, nắm chắc nội dung, chương trình, xây dựng và điều hành kế hoạch giảng dạy bảo đảm chặt chẽ, logic, chất lượng cao. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, duy trì nghiêm quy chế giáo dục, đào tạo; giữ nghiêm kỷ luật học tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Quan tâm bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người học; khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, doanh cụ, doanh trại trong đơn vị, giúp người học có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt nhất. Tích cực, chủ động trong phòng chống dịch; bảo đảm 100% học viên có sức khỏe tốt, an tâm học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học”.

Đại tá Nguyễn Công Nghị, Chủ nhiệm Khoa Chính trị đại diện cán bộ, giảng viên Trung tâm phát biểu

Đại diện học viên lớp BDKTQP&AN cán bộ đối tượng 3 năm 2023 đồng chí Vũ Thu Hà đã phát biểu thể hiện quyết tâm học tập và hứa thực hiện nghiêm các nội quy, quy định của Trung tâm. Tham gia BDKTQP&AN đối tượng 3 năm 2023, các cán bộ thuộc các đơn vị thành viên và trực thuộc của ĐHQGHN sẽ chủ động khắc phục khó khăn, thu xếp công việc cơ quan, gia đình, tham gia với ngày công học tập cao nhất; chấp hành nghiêm nội quy, quy định của Trung tâm; giữ gìn, bảo quản, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, doanh cụ, doanh trại; kết quả viết thu hoạch bảo đảm khá trở lên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Lớp học.

Học viên Vũ Thu Hà đại diện lớp bồi dưỡng đối tượng 3 phát biểu

TS. Nguyễn Đức Đăng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm nhận giỏ hoa tươi thắm từ học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ đối tượng 3 năm 2023

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo BTLTĐHN, ĐHQGHN, Trường Quân sự, BTLTĐHN và Trung tâm cùng sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cán bộ, giảng viên Trung tâm và học viên lớp BDKTQP&AN cán bộ đối tượng 3 năm 2023, tin tưởng rằng Lớp học sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lớp BDKTQP&AN cán bộ đối tượng 3 năm 2023 hứng khởi bước vào khóa học

Phòng Hành chính-Tổ chức

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli