ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Công văn số 4204/ĐHQGHN-TCCB ngày 27/10/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 năm 2017 tại ĐHQGHN

- Thời gian học: 04 - 19/12/2017. Khai mạc lớp học: 09h30 sáng ngày 04/12/2017 - Địa điềm: Phòng học 1, Trung tâm GDQPA&AN, ĐHQGHN. Địa chỉ: Thôn 7, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội - Học viên ăn ở tập trung 24/24 giờ tại Trung tâm GDQP&AN.
02:11 13/11/2017

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 7, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli