ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính

10:09 22/09/2021

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc;

- Cán bộ, viên chức, người lao động thuộc ĐHQGHN.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc ĐHQGHN về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong năm học 2021-2022, với mục tiêu cắt giảm các thủ tục hành chính không còn phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả và thuận tiện hơn cho các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu đối với người dạy và người học, đồng thời tăng cường phân cấp, phân quyền và tự chủ cho các đơn vị trong toàn hệ thống, ĐHQGHN trân trọng đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị thành viên, trực thuộc:

- Tổ chức rà soát về thực trạng các thủ tục hành chính của đơn vị mình, cũng như các thủ tục hành chính có tính liên ngành, liên đơn vị để chủ động cắt giảm, điều chỉnh đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi của đơn vị hoặc đề xuất ĐHQGHN xem xét, điều chỉnh.

- Phổ biến đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà khoa học, viên chức và người lao động của đơn vị được biết và tổ chức tiếp nhận các ý kiến đề xuất cắt giảm, điều chỉnh thủ tục hành chính không còn phù hợp.

2. Cán bộ, viên chức và người lao động thuộc ĐHQGHN:

- Trực tiếp rà soát các thủ tục hành chính (của đơn vị, của ĐHQGHN) có liên quan tới triển khai công việc của cá nhân qua đó đề xuất điều chỉnh, hay cắt giảm (nếu có) những thủ tục hành chính không còn phù hợp, gây khó khăn.

- Gửi các kiến nghị, đề xuất cắt giảm thủ tục hành chính đến Thủ trưởng đơn vị hoặc trực tiếp về ĐHQGHN qua Văn phòng.

ĐHQGHN tiếp nhận các ý kiến đề xuất của đơn vị và cán bộ, viên chức, người lao động bằng văn bản hoặc Phiếu khảo sát trực tuyến qua đường link:

https://docs.google.com/document/d/1FBBify5_GeHRUAM3XOxvq66-TrfMOoqZ/edit

Sau khi nhận được đề xuất của đơn vị, Văn phòng sẽ tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc ĐHQGHN xem xét, quyết định lộ trình triển khai ngay trong năm học 2021-2022./.

VNU Media

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli