ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 10/10/2021
02:10 02/10/2021

THỨ HAI, 04/10/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc và tiếp công dân tại Trung tâm.

08h00 - Trực tuyến

Giám đốc dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

14h30 - Phòng họp 110

và trực tuyến

Giám đốc và PGĐ Tăng Tài Hoa dự họp Chi bộ Khối Hành chính

THỨ BA, 05/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm.

08h30 - Phòng họp 110

PGĐ. Tăng Tài Hoa họp triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa nhà D5 giai đoạn 1.

Thành phần: lãnh đạo các phòng: HCKT; KHTC và cán bộ có liên quan.

THỨ TƯ, 06/10/2021

08h30 - Phòng họp 110

Giám đốc và PGĐ. Dương Văn Chiến dự họp đoàn kiểm tra việc in, quản lý, cấp phát, sử dụng chứng chỉ GDQP&AN theo Quyết định số 3044/QĐ-BGDĐT ngày 01/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THỨ NĂM, 07/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm.

08h30 - trực tuyến

PGĐ. Dương Văn Chiến dự Hội nghị liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2021-2022 của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

08h30 - trực tuyến

Giám đốc dự Hội nghị giao ban ĐHQGHN Quý IV/2021.

THỨ SÁU, 08/10/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

13h30 - Hòa Lạc

Giám đốc dự Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN

THỨ BẢY, 09/10/2021

 

CHỦ NHẬT, 10/10 /2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho Giấy mời.

- Các đơn vị phân công VC, NLĐ đến làm việc tại Trung tâm không quá 50% quân số.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli