ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021
05:10 15/10/2021

THỨ HAI, 18/10/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

08h30 - Phòng họp 110

Họp liên tịch Đảng uỷ và Ban Giám đốc

THỨ BA, 19/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

09h30- Phòng 203, ĐHQGHN

Đảng ủy Trung tâm làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

THỨ TƯ, 20/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm.

08h30 - Phòng họp 110

PGĐ. Tăng Tài Hoa họp với Phòng Hậu cần, Kỹ thuật.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Hậu cần, Kỹ thuật.

10h30 - Phòng họp 110

Ban Giám đốc gặp mặt chúc mừng nữ viên chức, người lao động của Trung tâm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thành phần: Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn; Bí thư ĐTN và toàn thể nữ VC, NLĐ của Trung tâm.

THỨ NĂM, 21/10/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

14h00 - Phòng họp 110

Ban Giám đốc dự Đại hội Đảng bộ Trung tâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phần: Toàn thể đảng viên của Đảng bộ Trung tâm.

16h30 - Phòng họp 110

Ban Giám đốc dự gặp mặt chia tay các đồng chí sĩ quan biệt phái, viên chức của Trung tâm chuyển công tác.

Thành phần: Toàn thể SQBP, viên chức, người lao động của Trung tâm.

THỨ SÁU, 22/10/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

THỨ BẢY, 23/10/2021

 

CHỦ NHẬT, 24/10 /2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho Giấy mời

- Các đơn vị phân công VC, NLĐ đến làm việc tại Trung tâm phù hợp với tình hình thực tiễn công việc được giao.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli