ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021
05:10 29/10/2021

THỨ HAI, 01/11/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc và PGĐ Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm

08h30 - Phòng họp 110

Hội ý Ban Giám đốc

THỨ BA, 02/11/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến và PGĐ Tăng Tài Hoa làm việc làm việc tại Trung tâm.

THỨ TƯ, 03/11/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

08h30 - Phòng họp 110

PGĐ. Dương Văn Chiến kiểm tra công tác chuẩn bị giảng dạy Khối Trung học Phổ thông.

Thành phần: Chỉ huy Phòng ĐT&QLNH, Chủ nhiệm Khoa Quân sự và đ/c Nguyễn Văn Hùng CNBM Khoa Chính trị.

THỨ NĂM, 04/11/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm.

09h00 - Phòng họp 110

PGĐ. Dương Văn Chiến kiểm tra phương án chuẩn bị thao trường huấn luyên thực hành.

Thành phần: Phụ trách Phòng ĐT&QLNH, Chủ nhiệm Khoa Quân sự và Trưởng Phòng HCKT.

10h00 - Trực tuyến

PGĐ. Dương Văn Chiến họp triển khai nhiệm vụ giảng dạy trực tuyến khoá 19 Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ.

Thành phần: Theo Quy định

14h30 - Phòng 203,

nhà điều hành ĐHQGHN

Giám đốc dự Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHQGHN mở rộng.

15h30 - Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐHQGHN

Ban Giám đốc dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN.

THỨ SÁU, 05/11/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc và tiếp công dân tại Trung tâm.

PGĐ. Tăng Tài Hoa làm việc tại Trung tâm.

08h30 - Phòng họp 110

Ban Giám đốc dự Hội nghị Đảng uỷ.

Thành phần: Đảng vụ, Trưởng Phòng HCTC

09h30 - Phòng họp 110

Ban Giám đốc dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tháng 11.

Thành phần: Cán bộ chủ chốt và đ/c Nguyễn Văn Hùng Khoa Chính trị.

THỨ BẢY, 06/11/2021

 

CHỦ NHẬT, 07/11/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho Giấy mời

- Các đơn vị phân công VC, NLĐ đến làm việc tại Trung tâm phù hợp với tình hình thực tiễn công việc được giao.

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli