ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021
12:11 26/11/2021

THỨ HAI, 29/11/2021

08h30 - Phòng 316

Hội ý Ban Giám đốc

09h30 - Trực tuyến

PGĐ. Dương Văn Chiến họp triển khai nhiệm vụ giảng dạy trực tuyến khóa 76 Học viện Tài chính.

Thành phần: Theo Quy định.

14h30 - Phòng 110

Giám đốc và PGĐ. Tăng Tài Hoa dự họp Chi bộ Khối hành chính

Thành phần: Toàn thể đảng viên Khối hành chính

THỨ BA, 30/11/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

THỨ TƯ, 01/12/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ Tăng Tài Hoa kiểm tra công tác cải tạo, sửa chữa nhà D5.

THỨ NĂM, 02/12/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

14h00 - Phòng 316

Ban Giám đốc họp Đảng ủy

Thành phần: Các đ/c Đảng ủy viên và Đảng vụ Trung tâm

THỨ SÁU, 03/12/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

THỨ BẢY, 04/12/2021

 

CHỦ NHẬT, 05/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho Giấy mời

- Khuyến khích các đơn vị làm việc trực tuyến, chỉ phân công VC, NLĐ đến làm việc tại Trung tâm khi cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn công việc được giao.

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli