ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

LỊCH CÔNG TÁC BAN GIÁM ĐỐC

Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 12/12/2021
12:12 03/12/2021

THỨ HAI, 06/12/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc và tiếp công dân tại Trung tâm.

08h30 - Trung tâm

PGĐ Tăng Tài Hoa kiểm tra công tác cải tạo, sửa chữa nhà D5.

THỨ BA, 07/12/2021

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

THỨ TƯ, 08/12/2021

08h30 - Phòng hop 110

Ban Giám đốc dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tháng 12.2021.

Thành phần: Cán bộ chủ chốt Trung tâm.

10h00 - Phòng họp 110

Giám đốc họp Hội đồng xét nâng bậc lương năm 2021.

Thành phần: Theo Quyết định số 701/QĐ-QPAN ngày 03/12/2021 của Giám đốc Trung tâm.

14h00 - Phòng họp 110

PGĐ. Dương Văn Chiến dự họp với Chi bộ Phòng ĐT&QLNH.

Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng ĐT&QLNH.

THỨ NĂM, 09/12/2021

07h30 - Khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội Giám đốc tham dự lễ phát động trồng cây nhân kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội.

08h00 - Trung tâm

PGĐ. Dương Văn Chiến làm việc tại Trung tâm.

THỨ SÁU, 10/12/2021

08h00 - Trung tâm

Giám đốc làm việc tại Trung tâm.

08h30 - Trung tâm

PGĐ Tăng Tài Hoa kiểm tra công tác cải tạo, sửa chữa nhà D5.

THỨ BẢY, 11/12/2021

 

CHỦ NHẬT, 12/12/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

- Lịch này thay cho Giấy mời

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli