ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Kế hoạch - Tài chính

                     Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

STT

Họ và tên

Cấp bậc/
Học vị

Chức vụ, Bộ phận

Điện thoại/ mail

1

Vương Thị Hồng Thanh

Thạc sĩ 

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

024.35573883

thanhvth@vnu.edu.vn 

2

Lê Thị Hiên

Thạc sĩ

Chuyên viên kế hoạch kiêm Thủ quỹ

lethihien@vnu.edu.vn

3

Phạm Đức Thịnh

Thạc sĩ

Kế toán viên

thinhpd@vnu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Tuyết

 

Kế toán viên

nguyentuyet91@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli