ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Kế hoạch - Tài chính

                     Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

1

Trưởng phòng/Kế toán trưởng

Họ và tên: ThS. Vương Thị Hồng Thanh

Email: thanhvth@vnu.edu.vn

2

Chuyên viên kế hoạch kiêm thủ quỹ

Họ và tên: ThS. Lê Thị Hiên

Email: lethihien@vnu.edu.vn

3

Kế toán viên

Họ và tên: ThS. Phạm Đức Thịnh

Email: thinhpd@vnu.edu.vn

4

Kế toán viên

Họ và tên: ThS. Trịnh Thị Thu Hoài

Email: hoaisp@vnu.edu.vn

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli