ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Phòng Hậu cần, Kỹ thuật

                              Danh sách cán bộ Phòng Hậu cần, Kỹ thuật

 

1

Trưởng phòng

Họ và tên: ThS. Nguyễn Thị Nga

Email: nguyenngadp51@vnu.edu.vn

2

Kỹ sư

Họ và tên: Nguyễn Văn Tư

Email: nguyenvantu@vnu.edu.vn

3

Nhân viên kỹ thuật

Họ và tên: Phùng Văn Vương

Email: phungvanvuongqpan@vnu.edu.vn

4

Nhân viên kỹ thuật

Họ và tên: Bùi Quang Hưng

Email: quanghungqpan@vnu.edu.vn

5

Nhân viên y tế

Họ và tên: Nguyễn Thị Hương

Email: nguyenthihuongqpan@vnu.edu.vn

6

Nhân viên y tế

Họ và tên: Trịnh Thị Trang

Email: trinhthitrangqpan@vnu.edu.vn

7 Chuyên viên hậu cần
Họ và tên: Nguyễn Đức Nhân
Email: 

8

Nhân viên tạp vụ

Họ và tên: Nguyễn Thị Hiến

Email: nguyenthihienqpan@vnu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli