ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Khoa Chính trị

                      Danh sách cán bộ Khoa Chính trị

 

1

Chủ nhiệm bộ môn Công tác QPAN

Họ và tên: Đại tá, ThS Nguyễn Văn Hùng

Email: nguyenvhung@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0989663569

2

Chủ nhiệm bộ môn Đường lối Quân sự của Đảng

Họ và tên: Trung tá, ThS Đặng Đình Hoàng

Email: dangdinhhoangqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0976 091 700

3

Giảng viên

Họ và tên: Đại tá, ThS Nguyễn Hoành Sơn

Email: nguyenhoanhsonqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0973 689 852

4

Giảng viên

Họ và tên: Thượng tá, ThS Nguyễn Công Nghị

Email: nghincqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0983169138

5

Giảng viên

Họ và tên: Chử Ngọc Bảo

Email: chungocbaoqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0983 847 363

6

Giảng viên

Họ và tên: ThS Nguyễn Quang Đức

Email: ducnguyenqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0943 887 685

7

Giảng viên

Họ và tên: ThS Lê Minh Tiến

Email: minhtienqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0946 390 368

8

Giảng viên

Họ và tên:  ThS Diệp Văn Vinh

Email: diepvinhqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0978 455 826

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli