ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Khoa Quân sự

                       Danh sách cán bộ Khoa Quân sự

 

1

Chủ nhiệm Khoa

Họ và tên: Đại tá, ThS Bùi Hoàng Khương

Email: buihoangkhuong@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0982 459 991

2

Giảng viên

Họ và tên: Thiếu tá, ThS Nguyễn Hồng Chanh

Email: nguyenhongchanhqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0946 686 556

3

Giảng viên

Họ và tên: Trung tá Đào Thế Hùng

Email: daothehungqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0977 548 076

4

Giảng viên

Họ và tên: Thiếu tá, ThS Dương Văn Tạo

Email: duongtaoqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0985 091 366

5

Giảng viên

Họ và tên: Thiếu tá, ThS Phạm Anh Tuân

Email: phamanhtuan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0963 120 584

6

Giảng viên

Họ và tên: Trần Mạnh Toàn

Email: tranmanhtoan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0972 459 350

7

Giảng viên

Họ và tên: Lê Sỹ Nguyên Hoàng

Email: lesynguyenhoang@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0357 894 129

8

Giảng viên

Họ và tên: Nguyễn Sơn Long

Email: nguyensonlongqpan@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0984 371 576

 

Sắp diễn ra

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

VNU-National Defense and SecurityTraining Center

Địa chỉ: Thôn 3, xã Thạch Hoà, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84) 024 3558 9544
Website: qpan.vnu.edu.vn
Motor de cautare pentru boli